Regulamin - przystań

PRZYSTAŃ WODNA - przeznaczona jest wyłącznie dla klientów Tawerny-Apartamenty Vito.

Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników przystani.

 

1. Na pomostach pływających mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.

2. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu, niż ten do jakiego są przeznaczone.

3. Na terenie przystani zabrania się:

 • biegania po pomostach oraz skakania z pomostów do wody,
 • leżakowania na pomostach,
 • osobom nie będącym gośćmi Tawerny-Apartamentów Vito zabrania się rozkładania koców, krzeseł, stolików, parasoli, przenośnych lodówek, namiotów,
 • korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • przebywania dzieci do lat 13 bez opieki rodziców lub opiekunów,
 • wędkowania na pomostach i na terenie przystani bez zgody obsługi przystani,
 • zaśmiecania terenu przystani,
 • niszczenia elementów przystani,
 • wprowadzania psów na teren przystani bez smyczy,
 • zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • parkowania samochodów, tarasowania przejść oraz slipów,
 • mycia samochodów i innych pojazdów,
 • slipowania jednostek bez zgody obsługi przystani,
 • wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela.

UWAGA! Osoby nieprzestrzegające powyższych ustaleń będą zmuszone do opuszczenia terenu przystani.