Cennik noclegi

  

Vito I   Cena      Vito II   Cena 
I/1 4-osobowy 520 zł     II/2 3-osobowy 390 zł
I/2 2-osobowy 290 zł     II/4 3-osobowy 390 zł
I/3 6-osobowy 730 zł     II/5 4-osobowy 580 zł
I/5 4-osobowy 480 zł     II/6 4-osobowy 640 zł
   Kompleks z aneksem   kuchennym 4-osobowy 420 zł          
  Pokój w kompleksie 2-osobowy 230 zł          

 

     Domek drewniany              2-osobowy        220 zł    
     Domek drewniany           4-osobowy        420 zł