Cennik noclegi

  

Vito I   Cena      Vito II   Cena 
I/1 4-osobowy 550 zł     II/2 3-osobowy 400 zł
I/2 2-osobowy 300 zł     II/4 3-osobowy 400 zł
I/3 6-osobowy 750 zł     II/5 4-osobowy 600 zł
I/5 4-osobowy 500 zł     II/6 4-osobowy 660 zł
   Kompleks z aneksem   kuchennym 4-osobowy 450 zł          
  Pokój w kompleksie 2-osobowy 250 zł          

 

     Domek drewniany              2-osobowy        250 zł    
     Domek drewniany           4-osobowy        450 zł