Cennik apartamenty

  

Vito I   Cena      Vito II   Cena 
I/1 4-osobowy 450 zł     II/2 3-osobowy 350 zł
I/2 2-osobowy 280 zł     II/4 3-osobowy 350 zł
I/3 6-osobowy 650 zł     II/5 4-osobowy 450 zł
I/5 4-osobowy 390 zł     II/6 4-osobowy 550 zł
Kompleks z aneksem kuchennym 4-osobowy 360 zł          
Pokój w kompleksie 2-osobowy 185 zł